Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

14.07.2014г.
+ А | - a

А   В   Т   О   Б   И   О   Г   Р   А   Ф   И   Я


Име:                  ЯНАКИ  НИКОЛОВ  КАРАДЖОВ
Дата и място           СОФИЯ
на ражданe:
Националност:         БЪЛГАРИН
Адрес:                  СОФИЯ 1505, УЛ.”Проф. ДЖОВАНИ  ГОРИНИ № 22
Пол:                         МЪЖКИ
Семейно                   ЖЕНЕН
положение:    
    
Научна                   ВЕТЕРИНАРЕН  ЛЕКАР
степен:             ПРОФЕСОР        
Научна    ВЪВ ВЕТ. МЕД. ФАКУЛТЕТИ НА БЕЛГРАД, МОСКВА,
специализация:     РАБАТ, ЛЕНИНГРАД, ВАРШАВА, ПРАГА, БЕРЛИН, ПАРИЖ, ЛИОН
Научна
Продукция:        МОНОГРАФИИ:
ВЕТЕРИНАРНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМИЗДАТ, 1979
ВИРУЛЕНТНОСТ НА БАКТЕРИИТЕ, ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН, 1980
            ВЕТЕРИНАРНА ДЕРМАТОЛОГИЯ, ЗЕМИЗДАТ, 1982
            ВЕТЕРИНАРНА ДЕРМАТОЛОГИЯ – ІІ ИЗД., ЗЕМИЗДАТ, 1985
            ПРЕНАТАЛНИ БОЛЕСТИ, ЗЕМИЗДАТ, 1986
            ЗООНОЗИ, ЗЕМИЗДАТ, 1992 и др.
            ПАТЕНТИ :  12
            РАЦИОНАЛИЗАЦИИ: 3
            ОТКРИТИЯ:  4
            НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ:  220
            ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ:  НАД 500
    
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:   1953г. – 1955г. -  ХИМИЯ В СУ
1955г.-1960г-ВИСШ ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ   ИНСТИТУТ
1965г.-1969г.- БИОЛОГИЯ В СУ

МЕСТОРАБОТА: 1960г.  –  1963 г. в ХАСКОВСКИ ОКРЪГ И СВИЛЕНГРАД
                   1963г. – 1995 г. ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
            1995г. – 2000 г. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТ