Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Който се учи, той ще сполучи


Дата: 19.11.2014
+ А | - a

        К  О  Й  Т  О     СЕ     У  Ч  И     ТОЙ     ЩЕ     С  П  О  Л  У  Ч  И
        Проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ – помъдрял от старост еколог

    В ЕС младите хора, които не работят и не учат харчат годишно 153 млрда евра.

                                 У нас 300 000 ученици са напуснали училище!
Безработицата в България е най-голяма в Северозападните райони и достига до 48%, а при младите хора – много по-високо!

    Броят на нестопанските организации, загрижени за младите и безработните е огромен, което показва ниската ефективност на техните действия. Интересно е от къде получават субсидии и колко – дали ако тези пари се дадат направо на безработните младежи въпросът няма да се уреди?!?
    
    В ръководеният от мен ЦЕНТЪР „АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА” ИМА 10 КОЛЕЖА ЗА ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ с една до три практики при срок за обучение 1-2,5 г. и цена 960 – 1 700 лв. Завършилите се явяват да Държавен изпит и получават диплома на български и на английски език от Софийски Университет, която въжи не само за Европа. Потърсете ни в нашия електронен вестник АПИМЕДИКА-АПИКУЛ-ТУРА, който разпространява необходимите знания и сведения през цялата 2014 г.
Престижни и търсени специалности, заявени Кадастъра на професиите на МТСП са:      -   АПИТЕРАПЕВТ (ЗА ЛЕКАРИ, ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ, СЕСТРИ С ВИСШЕ И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ФЕЛДШЕРИ И ВЕТЕРИНАРНИ ТЕХНИЦИ;
-    АПИДИЕТОЛОГ – за хора със средно образование и месторабота в училищата, където учениците получават с храната мед и други пчелни продукти;
-    АПИПРОФИЛАКТИК – средно образование и месторабота в столовете в училищата, лагерите, курортните комплекси и санаториуми за неравностойни, в менюто на които участват пчелни продукти;
-    ЗООПОЛИЦАЙ – средно образование и месторабота в общините