Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Сайтът се изгражда под ръководството на проф. Янаки Николов Караджов от стажанти участващи по проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ .

Целта на сайта е да предостави онлайн помощ за развитието на пчеларството.

В сайта е вграден модул тип "Форум", където пчелари срещащи затруднения, могат да задават въпроси и да споделят знания.

Модулът за електронен магазин, дава възможност на всеки пчелар, желаещ да продава своя продукт, да го добави в магазина.

Модул "Обяви" дава възможност за публикуване на различни обяви в областта на пчеларството.

В раздел "Новини" се публикуват важни за пчеларите новини.

В раздел "Статии" са публикувани статии на проф Караджов, които имат отношение към пчеларството.